ÂN NHÂN ỦNG HỘ
ÂN NHÂN ỦNG HỘ

PHƯƠNG TIỆN


Muốn thành công trong công việc, bạn cần có phương tiện.  Khi  máu, mồ hôi và nước mắt đả đổ xuống đề tạo lập một công trỉnh, thì lớp học vẫn phải bắt đầu từ giấy bút.


SỨ MỆNH

Trung Tâm Thiện Nguyện Thế Giới Muôn Màu (Colorful World Foundation) là một cơ sở bất vụ lợi công khai hoạt động trên tinh thần phục vụ  đem những kiến thức về y tế, xã hội để phục vụ hữu hiệu cho đổng hương cư ngụ tại Dallas, Arlington, Fort Worth và các vùng phụ cận bằng những chương trình giáo dục và lợi ích cộng đổng. Trung tâm được thành lập và được điểu hành bởi lòng hăng say và tự nguyện của các hội viên. Khi Trung Tâm được phát triển chúng tôi hy vọng mở rộng đến các cộng đồng khácNƠI ĐÂU CÓ NGƯỞI CẨN GIÚP ĐỠ, CHÚNG TÔI SẼ GÓP MỘT BÀN TAY VỚI NỤ CƯỜI VÀ LỜI KHÍCH LỆ

 

..
 


Góp Bàn Tay Nhân Ái Đến  Những Người Thiếu May Mắn!

XIN ÂN NHÂN ỦNG HỘ TGMM, 
MUA TREN MANG:
​ www.shop.com/cwfshop

Mục Đích:

Đem hy vọng đến cho mọi người !

DỊCH VỤ


Bụng rỗng thì đói. Khiến bạn không  tập trung và không thể có một ý thức tốt.  Phân phát thực phẩm là điều cần thiết để tạo ra sức khỏe và tương lai tốt 

GIÁO DỤC


"Nếu  bạn dậy một  người  cách thừc câu cá ..."  Việc Giáo dục giúp chúng ta những công cụ cần thiết để  thành công trong cuộc sống.

MÔI TRƯỜNG


Môi trường trong lành là một phần quan trọng, và thường bị  lãng quên trong các công tác từ thiện vì thế  chúng tôi làm việc chặt chẽ với các tổ chức cộng đồng địa phương để duy trì môi trường sống