ÂN NHÂN ỦNG HỘ
ÂN NHÂN ỦNG HỘ

​Whitley là chuyên gia về​​
Kế Toấn Công Chứng (CPA-Certified Public Accountant)

MISSIONARY TRIP IN VIETNAM 
MAY, 2018
​Da Nang, Nha Trang, Pleiku, Saigon

HÌNH ẢNH KỶ NIỆM

November 3, 2018 @ THE RENEWED LIFE CHURCH

September 29, 2018 @ THE EGGROLL FESTIVAL BY THE TARRANT COUNTY ASIAN CHAMBER OF COMMERCE AT BEN THANH PLAZA.

October 13, 2018 @ THE VIETNAMESE EVANGELICAL BAPTIST CHURCH

November 10, 2018 @ THE FALL FESTIVAL HOSTED BY THE NORTHWOOD CHURCH AT WEST BIRDVILLE ELEMENTARY

October 21, 2018 @ GOD'S SERVANTS CHURCH

November 4, 2018 @ DAI BI TEMPLE

October 7, 2018 @ FAITH LUTHERAN CHURCH.

October 7, 2018 @ DAO QUANG TEMPLE

October 6, 2018 @ HALTOM CITY CENTRAL FIRE STATION

October 27, 2018 @ THE VIETNAMESE MARTYRS CATHOLIC CHURCH (đối tác 

với Hand In Hand Share Mission, Hope For Tomorrow, & VMC Church)


September 22, 2018 @ THE VIETNAMESE BAPTIST CHURCH OF FORT WORTH.

September 15, 2018 @ CALI SAIGON MALL 

September 30, 2018 @ THE KING VIETNAMESE CATHOLIC CHURCH

October 28, 2018 @ ST. STEPHENS UNITED METHODIST CHURCH

September 22, 2018 @ VIPASSANA BHAVANA CENTER/HUONG DAO TEMPLE