October 7, 2018 @ FAITH LUTHERAN CHURCH.

October 7, 2018 @ DAO QUANG TEMPLE

October 6, 2018 @ HALTOM CITY CENTRAL FIRE STATION

October 27, 2018 @ THE VIETNAMESE MARTYRS CATHOLIC CHURCH (đối tác 

với Hand In Hand Share Mission, Hope For Tomorrow, & VMC Church)


September 22, 2018 @ THE VIETNAMESE BAPTIST CHURCH OF FORT WORTH.

September 15, 2018 @ CALI SAIGON MALL 

MISSIONARY TRIP IN VIETNAM 
MAY, 2018
​Da Nang, Nha Trang, Pleiku, Saigon

November 4, 2018 @ DAI BI TEMPLE

 2018

CHUYẾN ĐI LÀM VIỆC TÌNH NGUYỆN

Ngày 2-20 Tháng 5, 2018 
Saigon, Nha Trang, Quang Tri, Pleiku


THÁI CỰC QUYỀN/TÀI CHI 
(Miễn Phí Cho Tất Cả Mội Người)
Mỗi Thứ Năm & Thứ Bảy: Tại Bến Thành Plaza, 1818 E. Pioneer Pkwy #100, Arlington, TX 76010 (6:00 am to 7:00 am). Với sự công tác của Thày Nguyễn Văn Hóa của vó đường VoViNam.


GHI DANH CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI
(Miễn Phí Cho Tất Cả Mội Người)
Kimmie Nguyễn và các chuyên viên của TrungTam Thế Giới Muôn Mẩu sẽ giúp bạn ghi danh ngày và giờ như sau:
Các Dịch Vụ Xã Hội (Kimmie)
817-617-6167
KimmieN.colorful@gmail.com


Một Thứ Bảy Mỗi tháng:  TGMM sẽ cung cấp miễn phí các dịch vụ xã hội tại Cali Saigon Mall, 3212 N Jupiter Rd, Garland, TX 75044 (1:00 pm to 5:00 pm).  

2018:   Feb 3, 2018, March 3, April 7, June 2, July 7, August 4, Sept 1, Nov & Dec: Xin liên lạc cô Kimmie

Mỗi Thứ 3, 5:  TGMM sẽ cung cấp miễn phí các dịch vụ xã hội tại Ben Thanh Plaza, 1818 E. Pioneer Pkwy, Arlington, TX 76010 từ 1:30 pm đến 5pm (chiều)

LỚP THI QUỐC TỊCH MỸ
(Miễn Phí Cho Tất Cả Mội Người)
Khu Arlington, Haltom City, và Fort Worth:  Xin liên lạc Kimmie at 817-617-6167 or Kimmie@colorwf.org

Khu Grand Prairie: (ngày và giờ sẽ được công bố sớm). ​

Khu Garland & Richardson:  Xin liên lạc Luật Phụng (214) 620-0018 or luatphung@gmail.com. 

Tại the Christ the King Vietnamese Catholic Church, 1112 Eagle Dr. Fort Worth , TX 76011. (Xin liên lạc Thanh (817) 715-4043; Khutudao@gmail.com)
       Mỗi Chủ Nhật từ 10:00 am đến 11:00 am (bắt đầu ngày 10, tháng 12, 2017)

Tại Dao Quang Temple, 3522 N. Garland Ave., Garland TX 75040. (Xin liên lạc Luật Phụng  (214) 620-0018;  luatphung@gmail.com). 

Tại the Vietnamese Baptist Church of Fort Worth, 4401 Broadway Ave., Haltom City, TX 76117 (Xin liên lạc Cúc (Janet) (817) 584-5187; Janet@colorwf.org)

Tại the Vietnamese Evangelical Baptist Church, 2015 E. Peters Colony Rd., Carrollton, TX 75007 (Xin liên lạc MS Lể (972) 492-1190)


Health Fairs

November 10, 2018:  TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại the Fall Festival tổ chức bởi the NorthWood Church tại West Birdville Elementary, 3001 Layton Ave., Haltom City, TX 76117 (11:00 am to 2:00 pm)

November 4, 2018:  TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Dai Bi Temple, 3720 14th street Plano, TX 75074 (10:00 am to 2:00 pm)

November 3, 2018: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại The Renewed Life Church of Nazarene, 1130 W. Division St., Arlington, TX 76012 (10:00 am to 2:00pm)

October 28, 2018: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại St. Stephens United Methodist Church, 1800 W. Randol Mill Rd., Arlington, TX 79012 (8:00 am to 12:00pm)

October 27, 2018: TGMM đối tác với Hand In Hand Share Mission, Hope For Tomorrow, & VMC Church để cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại the Vietnamese Martyrs Catholic Church, 801 E. Mayfield Rd., Arlington, TX 76014 (8:00 am to 4:00 pm)

October 21, 2018: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại God's Servants Church, 6516 Sachse Rd., Sachse, TX 75048 (1:00 pm to 5:00pm)

October 13, 2018: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại  The Vietnamese Evangelical Baptist Church, 2015 E. Peters Colony Rd., Carrollton, TX 75007 (9:00 am to 2:00 pm)

October 7, 2018:  TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại  Faith Lutheran Church, 2200 SW Third St, Grand Prairie, TX 75051 (5:00pm-8:00pm)

October 7, 2018: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Dao Quang Temple, 3522 N. Garland Ave., Garland, TX 75040 (10:00 am to 3:00 pm)

October 6, 2018: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Haltom City Central Fire Station, 5525 Broadway Ave. Haltom City, TX 76117 (10:00 am to 3:00 pm)

September 30, 2018: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại The King Vietnamese Catholic Church, 1112 Eagle Dr., Fort Worth, TX 76111 (9:00 am to 2:00 pm)

September 29, 2018: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại The Eggroll Festival by The Tarrant County Asian Chamber of Commerce at Ben Thanh Plaza, 1818 E. Pioneer Pkwy., Arlington, TX 76010 (10:00 am to 3:00 pm)

September 22, 2018: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Vipassana Bhavana Center and Huong Dao Temple, 4717 E. Rosedale St., Fort Worth, TX 76105 (3:30 pm to 7:00 pm)

September 22, 2018: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại The Vietnamese Baptist Church of Fort Worth, 4401 Broadway Ave., Haltom City, TX 76117 (9:00 am to 2:00 pm)

September 15, 2018: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Cali Saigon Mall, 3212 N. Jupiter Rd., #100, Garland, TX 75044 (10:00 am to 3:00 pm)
   
March 21, 2018:  TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại the Aging Well Expo at the Arlington Convention Center, 1200 Ballpark Way, Arlington, TX 76011 (9:00 am to 2:00 pm)

January 20, 2018: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại the Tại Hiep Thai Supermarket in Garland, 3347 W. Walnut St. #101, Garland, TX 75042 (9:30 am to 3:00 pm).  

January 7, 2018: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Tinh Xa Ngoc Nhien, 210 Katy St., Garland, TX 75040 (1:00 pm to 5:00 pm)


October 21, 2018 @ GOD'S SERVANTS CHURCH

November 10, 2018 @ THE FALL FESTIVAL HOSTED BY THE NORTHWOOD CHURCH AT WEST BIRDVILLE ELEMENTARY

ÂN NHÂN ỦNG HỘ
ÂN NHÂN ỦNG HỘ

September 30, 2018 @ THE KING VIETNAMESE CATHOLIC CHURCH

October 13, 2018 @ THE VIETNAMESE EVANGELICAL BAPTIST CHURCH

September 29, 2018 @ THE EGGROLL FESTIVAL BY THE TARRANT COUNTY ASIAN CHAMBER OF COMMERCE AT BEN THANH PLAZA.

September 22, 2018 @ VIPASSANA BHAVANA CENTER/HUONG DAO TEMPLE

November 3, 2018 @ THE RENEWED LIFE CHURCH

October 28, 2018 @ ST. STEPHENS UNITED METHODIST CHURCH

HÌNH ẢNH KỶ NIỆM