09/02/2017:  Các chương trình y tế & dịch vụ xã hội tại Chùa Hương Đạo and Vipassana Bhavana Center in Fort Worth, Texas
07/30/2017:  LỚP HỌC CPR tại The Vietnamese Baptist Church of Fort Worth
08/03/2017:  HÌNH ẢNH TRONG BUỔI HỘI THẢO VỀ CHIẾN TRANH VÀ XA XỨ CỦA NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM CỘNG HOÀ Ở WASHINGTON, D.C.


2017

LỚP HỘC CPR (Hô Hấp Nhân Tạo):


July 30, 2017: Tại Vietnamese Baptist Church of Fort Worth, 4401 Broadway Ave., Haltom City, TX 76117 at 2:00 pm.

July 29, 2017: Tại  Chùa Hương Đạo, 2430 E Pioneer Pkwy, Arlington, TX 76010 at 2:30 pm

June 24, 2017: Tại Đạo Quang Temple, 3522 N Garland Ave, Garland, TX 75040  at 2:30 pm


LỚP THI QUỐC TỊCH MỸ:


July 16, 2017: Tại Tech Edu, 1818 E. Pioneer Pkwy, Suite 116, Arlington, TX 76010 (2:00 pm)


​​CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ & GHI DANH CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI:


September 9, 2017: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Hong Kong Supermarket,  9780 Walnut St, Dallas, TX 75243 (10:00 am to 2:30 pm)

September 2, 2017: 
TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Chùa Hương Đạo and Vipassana Bhavana Center, 4713 E Rosedale St; Fort Worth, Texas 76105 (2:30 pm to 7:00 pm).

September 2, 2017: 
TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại  Asian Time Square, 2615 W Pioneer Pkwy, Grand Prairie, TX 75051 (9:30 am to 2:00 pm).


May 21, 2017: TGMM sẽ cộng tác với the Cancer Prevention Foundation, the UT Southwestern Medical School, và North Texas Hepatitis Task Force, "Ask The Expert" Liver Educational Conference, Hepatitis Awareness Series tại tại Chùa Đạo Quang, 3522 N Garland Ave, Garland, TX 75040 (1:00 pm to 4:00 pm)


May 20, 2017: TGMM sẽ cộng tác với the North Texas Task Force and American Liver Foundation với đề tài "Think About The Link" Liver Cancer & Viruses Dallas-Fort Worth Metroplex Summit tại Crowne Plaza-Market Center, 7050 N. Stemmons Freeway, Dallas, TX 75247 (9:00 am to 3:00 pm)


May 18, 2017: TGMM sẽ cộng tác với the American Liver Foundation, Texas Division với đề tài "Ask The Expert" Liver Educational Conference, Hepatitis Awareness Series tại The Council on Alcohol & Drug Abuse, 1349 Empire Central Dr., 8th floor, Dallas TX 75247 (6:00 pm to 8:30 pm)


April 27, 2017: TGMM sẽ cộng tác với the Texas College of Medicine & the University of North Texas College of Pharmacy cung cấp các chương trình y tế tại the First Presbyterian Church of Fort Worth, 1000 Penn St., Fort Worth, TX 76102 (9:00 am to 12:00 pm).


April 22, 2017: TGMM sẽ cộng tác với the Asian Pacific American Student Association  (APAMSA) cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội  tại Asian Time Square, 2615 W Pioneer Pkwy, Grand Prairie, TX 75051 (10:00 am to 2:00 pm).


March 30, 2017: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội với​ the Arlington Aging Expo tại Bob Duncan Center,  2800 Center Street, Arlington, TX 76014 (9:00 am to 3:00 pm).


January 8, 2017: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội  tại Chùa Đạo Quang, 3522 N. Garland, TX 75040 (10:00 am to 3:00 pm).

09/02/2017:  Các chương trình y tế & dịch vụ xã hội tại Asian Times Square in Grand Prairie, Texas
10/07/2017:   Các chương trình y tế & dịch vụ xã hội tại the Vietnamese Baptist Church of Fort Worth in Haltom City, Texas
11/12/2017:   Các chương trình y tế & dịch vụ xã hội tại the Sacred Heart of Jesus Christ Vietnamese Church of Carrollton, Texas
09/30/2017:   Các chương trình y tế & dịch vụ xã hội tại the "Egg Roll Festival" hosted by the Asian Chamber of Commerce of Tarrant County tại Ben Thanh Plaza in Arlington Texas
09/09/2017:   Các chương trình y tế & dịch vụ xã hội tại  Hong Kong Supermarket in Dallas, Texas
09/24/2017:   Các chương trình y tế & dịch vụ xã hội tại  the Vietnamese Martyrs Catholic Church in Arlington, Texas
10/22/2017:   Các chương trình y tế & dịch vụ xã hội tại Chua Lien Hoa of Irving, Texas
10/29/2017:   Các chương trình y tế & dịch vụ xã hội tại Chua Wat Laos Thepnimith of Fort Worth, Texas
07/29/2017:  LỚP HỌC CPR tại Chùa Hương Đạo 
09/23/2017:   Các chương trình y tế & dịch vụ xã hội tại Cali Saigon Mall in Garland, Texas
11/5/2017:   Các chương trình y tế & dịch vụ xã hội tại the Christ the King Vietnamese Catholic Church of Fort Worth , Texas
06/24/2017:  LỚP HỌC CPR tại Chùa Đạo Quang
09/17/2017:   Các chương trình y tế & dịch vụ xã hội tại  Hiep Thai Supermarket in Arlington, Texas
10/15/2017:   Các chương trình y tế & dịch vụ xã hội tại Chua Dao Quang of Garland, Texas

ẢNH SINH HOẠT 2017

ÂN NHÂN ỦNG HỘ
ÂN NHÂN ỦNG HỘ