ÂN NHÂN ỦNG HỘ


ÂN NHÂN ỦNG HỘ
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CPR:

Hy Vọng là quản lý trạm của đài truyền hình VIETV khu vực Dallas và Fort Worth. Cô cũng là người sáng lập và giám dốc của Trung Tâm Từ Thiện Viet Hope International.


XIN ÂN NHÂN ỦNG HỘ TGMM, 
MUA TREN MANG:
​ www.shop.com/cwfshop