ÂN NHÂN ỦNG HỘ
ÂN NHÂN ỦNG HỘ

XIN ÂN NHÂN ỦNG HỘ TGMM, 
MUA TREN MANG:
​ www.shop.com/cwfshop

ẢNH SINH HOẠT 2016

2016

 

  
December 17, 2016: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Asian Time Square, 2615 W Pioneer Pkwy, Grand Prairie, TX 75051 (10:00 am to 3:00 pm).

November 19, 2016: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Vietnamese Baptist Church of Fort Worth, 4401 Broadway Ave., Haltom City, TX 76117 (9:00 am to 3:00 pm).

October 30, 2016​: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Christ the King Catholic Church, 1112 Eagle Dr. Fort Worth , TX 76011 (9:00 am to 2:30 pm).  We will have special guests who will do haircut on this day for free.

October 2, 2016​: TGMM TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Vietnamese Martyrs Catholic Church, 801 E. Mayfield Rd., Arlington, TX 76014 (9:00 am to 3:00 pm).

September 24, 2016: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Vietnamese Baptist Church of Arlington, 4515 S.W. Green Oaks Blvd., Arlington, TX 76017 (9:00 am to 3:00 pm).

September 17, 2016: ​TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Cali Saigon Mall at 3212 N. Jupiter Rd, Garland, TX 75044 (10:00 am to 3:00pm)​.

September 3, 2016: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội cho the "Egg Roll Festival" hosted by the Asian Chamber of Commerce of Tarrant County  tại  Ben Thanh Plaza, 1818 E. Pioneer Pkwy, Arlington, TX 76010 (10:00 am to 4:00 pm).

June 11, 2016: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội voi the Arlington Police Department tại ​Ben Thanh Plaza (10:00 am to 4:00 pm
).