​​​2017

LỚP HỘC CPR (Hô Hấp Nhân Tạo):


July 30, 2017: Tại Vietnamese Baptist Church of Fort Worth, 4401 Broadway Ave., Haltom City, TX 76117 at 2:00 pm.

July 29, 2017: Tại  Chùa Hương Đạo, 2430 E Pioneer Pkwy, Arlington, TX 76010 at 2:30 pm

June 24, 2017: Tại Đạo Quang Temple, 3522 N Garland Ave, Garland, TX 75040  at 2:30 pm


LỚP THI QUỐC TỊCH MỸ:


July 16, 2017: Tại Tech Edu, 1818 E. Pioneer Pkwy, Suite 116, Arlington, TX 76010 (2:00 pm)


August 20, 2017: Tại Tech Edu, 1818 E. Pioneer Pkwy, Suite 116, Arlington, TX 76010 (2:00 pm))


​​CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ & GHI DANH CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI:


November 12, 2017: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại the Sacred Heart of Jesus Christ Vietnamese Church, 2121 N. Denton Dr., Carrollton, TX 75006 (10:00 am to 3:00 pm). 

November 5, 2017: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại the Christ the King Vietnamese Catholic Church, 1112 Eagle Dr., Fort Worth , TX 76011 (9:00 am to 2:30 pm).  

October 29, 2017:  TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Chùa Wat Laos Thepnimith Temple, 7105 Marvin Brown St., Fort Worth, TX 76179 (10:00 am to 3:00 pm).

October 22, 2017:  TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Chùa Liên Hoa, 2014 Rose Street, Irving, TX 75061 (10:00 am to 3:00 pm).

October 19, 2017:  TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội cho the Red Ribbon Resource Fair,  tại Altierus Career Colleges, 300 Six Flags Dr., #100, Arlington, TX 76011 (11:00 am to 1:00 PM)


October 15, 2017:  TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Chùa Đạo Quang, 3522 N Garland Ave., Garland, TX 75040 (10:00 am to 3:30 pm).

October 7, 2017:  TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại the Vietnamese Baptist Church of Fort Worth, 4401 Broadway Ave., Haltom City, TX 76117 (9:00 am to 3:00 pm)

September 30, 2017: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội cho the "Egg Roll Festival" hosted by the Asian Chamber of Commerce of Tarrant County  tại  Ben Thanh Plaza, 1818 E. Pioneer Pkwy., Arlington, TX 76010 (10:00 am to 3:00 pm).

September 30,  2017: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại the Vietnamese Evangelical Baptist Church, 2015 E. Peters Colony Rd., Carrollton, TX. 75007 (9:00 am to 12:00 pm)

September 24,  2017: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại the Vietnamese Martyrs Catholic Church, 801 E. Mayfield Rd., Arlington, TX 76014 (9:00 am to 3:00 pm).

September 23, 2017: ​TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Cali Saigon Mall at 3212 N. Jupiter Rd., Garland, TX 75044 (10:00 am to 4:00 pm)​.

​September 17, 2017: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Hiep Thai Supermarket, 2430 E Pioneer Pkwy., Arlington, TX 76010 (10:00 am to 3:00 pm


September 9, 2017: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Hong Kong Supermarket,  9780 Walnut St, Dallas, TX 75243 (10:00 am to 2:30 pm)

September 2, 2017: 
TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Chùa Hương Đạo and Vipassana Bhavana Center, 4713 E Rosedale St; Fort Worth, Texas 76105 (2:30 pm to 7:00 pm).

September 2, 2017: 
TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại  Asian Time Square, 2615 W Pioneer Pkwy, Grand Prairie, TX 75051 (9:30 am to 2:00 pm).


May 21, 2017: TGMM sẽ cộng tác với the Cancer Prevention Foundation, the UT Southwestern Medical School, và North Texas Hepatitis Task Force, "Ask The Expert" Liver Educational Conference, Hepatitis Awareness Series tại tại Chùa Đạo Quang, 3522 N Garland Ave, Garland, TX 75040 (1:00 pm to 4:00 pm)


May 20, 2017: TGMM sẽ cộng tác với the North Texas Task Force and American Liver Foundation với đề tài "Think About The Link" Liver Cancer & Viruses Dallas-Fort Worth Metroplex Summit tại Crowne Plaza-Market Center, 7050 N. Stemmons Freeway, Dallas, TX 75247 (9:00 am to 3:00 pm)


May 18, 2017: TGMM sẽ cộng tác với the American Liver Foundation, Texas Division với đề tài "Ask The Expert" Liver Educational Conference, Hepatitis Awareness Series tại The Council on Alcohol & Drug Abuse, 1349 Empire Central Dr., 8th floor, Dallas TX 75247 (6:00 pm to 8:30 pm)


April 27, 2017: TGMM sẽ cộng tác với the Texas College of Medicine & the University of North Texas College of Pharmacy cung cấp các chương trình y tế tại the First Presbyterian Church of Fort Worth, 1000 Penn St., Fort Worth, TX 76102 (9:00 am to 12:00 pm).


April 22, 2017: TGMM sẽ cộng tác với the Asian Pacific American Student Association  (APAMSA) cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội  tại Asian Time Square, 2615 W Pioneer Pkwy, Grand Prairie, TX 75051 (10:00 am to 2:00 pm).


March 30, 2017: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội với​ the Arlington Aging Expo tại Bob Duncan Center,  2800 Center Street, Arlington, TX 76014 (9:00 am to 3:00 pm).


January 8, 2017: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội  tại Chùa Đạo Quang, 3522 N. Garland, TX 75040 (10:00 am to 3:00 pm).2016


December 17, 2016: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Asian Time Square, 2615 W Pioneer Pkwy, Grand Prairie, TX 75051 (10:00 am to 3:00 pm).

November 19, 2016: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Vietnamese Baptist Church of Fort Worth, 4401 Broadway Ave., Haltom City, TX 76117 (9:00 am to 3:00 pm).

October 30, 2016​: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Christ the King Catholic Church, 1112 Eagle Dr. Fort Worth , TX 76011 (9:00 am to 2:30 pm).  

October 2, 2016​: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tạitại Vietnamese Martyrs Catholic Church, 801 E. Mayfield Rd., Arlington, TX 76014 (9:00 am to 3:00 pm).


September 24, 2016: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Vietnamese Baptist Church of Arlington, 4515 S.W. Green Oaks Blvd., Arlington, TX 76017 (9:00 am to 3:00 pm).

September 17, 2016: ​TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Cali Saigon Mall at 3212 N. Jupiter Rd, Garland, TX 75044 (10:00 am to 3:00pm)​.

September 3, 2016: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội cho the "Egg Roll Festival" hosted by the Asian Chamber of Commerce of Tarrant County  tại  Ben Thanh Plaza, 1818 E. Pioneer Pkwy, Arlington, TX 76010 (10:00 am to 4:00 pm).

June 11, 2016: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội với the Arlington Police Department tại ​Ben Thanh Plaza (10:00 am to 4:00 pm).


 


CHUYẾN ĐI LÀM VIỆC TÌNH NGUYỆN
N
gày 2-20 Tháng 5, 2018 
Saigon, Nha Trang, Quang Tri, Pleiku


THÁI CỰC QUYỀN/TÀI CHI
(Miễn Phí Cho Tất Cả Mội Người)


Mỗi Thứ Năm & Thứ Bảy: Tại Bến Thành Plaza, 1818 E. Pioneer Pkwy #100, Arlington, TX 76010 (6:00 am to 7:00 am). Với sự công tác của Thày Nguyễn Văn Hóa của vó đường VoViNam.GHI DANH CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI
(Miễn Phí Cho Tất Cả Mội Người)Kimmie Nguyễn và các chuyên viên của TrungTam Thế Giới Muôn Mẩu sẽ giúp bạn ghi danh ngày và giờ như sau:
Các Dịch Vụ Xã Hội (Kimmie)
817-617-6167
KimmieN.colorful@gmail.com

Một Thứ Bảy Mỗi tháng:  TGMM sẽ cung cấp miễn phí các dịch vụ xã hội tại Cali Saigon Mall, 3212 N Jupiter Rd, Garland, TX 75044 (1:00 pm to 5:00 pm).  
2017:   Jan 14, April 1, May 6, June 3, July 1, August 12 ,September 23, November 4,December 2 

2018:   Feb 3, 2018, March 3, April 7, June 2, July 7, August 4, Sept 1, Nov & Dec: Xin liên lạc cô Kimmie

2019:  Jan 5 (Ngày 5 tháng 1), March 2 (Ngày 2 tháng 3),  April 6  (Ngày 6 tháng 4), May 4 (Ngày 4 tháng Năm), June 1 (Ngày 1 tháng 6), July 6 (Ngày 6 tháng 7), Aug 3 (Ngày 3 tháng 8)

Mỗi Thứ 2, 4, 6:  TGMM sẽ cung cấp miễn phí các dịch vụ xã hội tại Vietnamese Community Center,2117 Roosevelt Dr., Ste. F, Arlington, TX 76013 từ 1:30 pm đến 5pm (chiều)

Mỗi Thứ 3, 5:  TGMM sẽ cung cấp miễn phí các dịch vụ xã hội tại Ben Thanh Plaza, 1818 E. Pioneer Pkwy, Arlington, TX 76010 từ 1:30 pm đến 5pm (chiều)
LỚP HỘC CPR
(Lớp 
Hô Hấp Nhân Tạo Sẽ Tiếp Tục 
Mùa Hè 2019)

(Lớp Miễn Phí Cho Tất Cả Mội Người) 

 

LỚP THI QUỐC TỊCH MỸ

(Miễn Phí Cho Tất Cả Mội Người)Khu Arlington, Haltom City, và Fort Worth:  Xin liên lạc Kimmie at 817-617-6167 or Kimmie@colorwf.org


Khu Grand Prairie: (ngày và giờ sẽ được công bố sớm). 

Khu Garland & Richardson:  Xin liên lạc Luật Phụng (214) 620-0018 or luatphung@gmail.com. 


Tại the Christ the King Vietnamese Catholic Church, 1112 Eagle Dr. Fort Worth , TX 76011. (Xin liên lạc Thanh (817) 715-4043; Khutudao@gmail.com)

       Mỗi Chủ Nhật từ 10:00 am đến 11:00 am (bắt đầu ngày 10, tháng 12, 2017)

Tại Dao Quang Temple, 3522 N. Garland Ave., Garland TX 75040. (Xin liên lạc Luật Phụng  (214) 620-0018;  luatphung@gmail.com). 


Tại the Vietnamese Baptist Church of Fort Worth, 4401 Broadway Ave., Haltom City, TX 76117 (Xin liên lạc Cúc (Janet) (817) 584-5187; Janet@colorwf.org)


Tại the Vietnamese Evangelical Baptist Church, 2015 E. Peters Colony Rd., Carrollton, TX 75007 (Xin liên lạc MS Lể (972) 492-1190)
CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ & GHI DANH CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI

 (Miễn Phí Cho Tất Cả Mội Người)

2019


May 25, 2019:  TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại the the Heart Mind Body Health Fair, 1111 East Berry Street, Fort Worth, TX 76110 (9:00 am to 12:00 pm)


April 25, 2019  TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại the Fall Festival tổ chức bởi the NorthWood Church tại West Birdville Elementary, 3001 Layton Ave., Haltom City, TX 76117 (5:00 pm to 6:30 pm)


February 21, 2019:  TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại the 2019 Aging Well Expo at the Arlington Convention Center, 1200 Ballpark Way, Arlington, TX 76011 (9:00 am to 2:00 pm)

January 27, 2019:  TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại the Plymouth Park United Methodist Church, 1615 W. Airport Fwy., Irving, TX 75062 (9:00 am to 1:00 pm)2018


November 10, 2018:  TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại the Fall Festival tổ chức bởi the NorthWood Church tại West Birdville Elementary, 3001 Layton Ave., Haltom City, TX 76117 (11:00 am to 2:00 pm)


November 4, 2018:  TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Dai Bi Temple, 3720 14th street Plano, TX 75074 (10:00 am to 2:00 pm)


November 3, 2018: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại The Renewed Life Church of Nazarene, 1130 W. Division St., Arlington, TX 76012 (10:00 am to 2:00pm)

October 28, 2018: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại St. Stephens United Methodist Church, 1800 W. Randol Mill Rd., Arlington, TX 79012 (8:00 am to 12:00pm)

October 27, 2018: TGMM đối tác với Hand In Hand Share Mission, Hope For Tomorrow, & VMC Church để cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại the Vietnamese Martyrs Catholic Church, 801 E. Mayfield Rd., Arlington, TX 76014 (8:00 am to 4:00 pm)

October 21, 2018: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại God's Servants Church, 6516 Sachse Rd., Sachse, TX 75048 (1:00 pm to 5:00pm)

October 13, 2018: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại  The Vietnamese Evangelical Baptist Church, 2015 E. Peters Colony Rd., Carrollton, TX 75007 (9:00 am to 2:00 pm)

October 7, 2018:  TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại  Faith Lutheran Church, 2200 SW Third St, Grand Prairie, TX 75051 (5:00pm-8:00pm)


October 7, 2018: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Dao Quang Temple, 3522 N. Garland Ave., Garland, TX 75040 (10:00 am to 3:00 pm)

October 6, 2018: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Haltom City Central Fire Station, 5525 Broadway Ave. Haltom City, TX 76117 (10:00 am to 3:00 pm)

September 30, 2018: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại The King Vietnamese Catholic Church, 1112 Eagle Dr., Fort Worth, TX 76111 (9:00 am to 2:00 pm)

September 29, 2018: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại The Eggroll Festival by The Tarrant County Asian Chamber of Commerce at Ben Thanh Plaza, 1818 E. Pioneer Pkwy., Arlington, TX 76010 (10:00 am to 3:00 pm)


September 22, 2018: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Vipassana Bhavana Center and Huong Dao Temple, 4717 E. Rosedale St., Fort Worth, TX 76105 (3:30 pm to 7:00 pm)

September 22, 2018: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại The Vietnamese Baptist Church of Fort Worth, 4401 Broadway Ave., Haltom City, TX 76117 (9:00 am to 2:00 pm)

September 15, 2018: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Cali Saigon Mall, 3212 N. Jupiter Rd., #100, Garland, TX 75044 (10:00 am to 3:00 pm)

   
March 21, 2018:  TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại the Aging Well Expo at the Arlington Convention Center, 1200 Ballpark Way, Arlington, TX 76011 (9:00 am to 2:00 pm)


January 20, 2018: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại the Tại Hiep Thai Supermarket in Garland, 3347 W. Walnut St. #101, Garland, TX 75042 (9:30 am to 3:00 pm).  


January 7, 2018: TGMM sẽ cung cấp các chương trình y tế & các dịch vụ xã hội tại Tinh Xa Ngoc Nhien, 210 Katy St., Garland, TX 75040 (1:00 pm to 5:00 pm)

6 tháng 4
ÂN NHÂN ỦNG HỘ
ÂN NHÂN ỦNG HỘ
LỊCH SINH HOẠT SẮP TỚI

CHƯƠNG TRÌNH VÀ SINH HOẠT

NHỮNG SỰ KIỆN ĐÃ DIỄN RA: