Hy Vọng là quản lý trạm của đài truyền hình VIETV khu vực Dallas và Fort Worth. Cô cũng là người sáng lập và giám dốc của Trung Tâm Từ Thiện Viet Hope International.


ÂN NHÂN ỦNG HỘ

Bản Đồ

BUSINESS HEADQUATER

@Medical Clinic
1700 W Pioneer Dr,

Irving, TX 75061

Liên Lc:

Các Dịch Vụ Xã Hội (Kimmie)
817-617-6167
​KimmieN.colorful@gmail.com

Thông Tin Chung (Sophie)
972-697-9996
info2.colorful@gmail.com


Tuyển Dụng Tình Nguyện Viên (PhiThy)
469-443-6456
PhiThy.colorful@gmail.com

ÂN NHÂN ỦNG HỘ