ÂN NHÂN ỦNG HỘ
ÂN NHÂN ỦNG HỘ
SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI
SỨ MỆNH & MỤC ĐÍCH
HƯỚNG NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

 
Mang đến một đời sống tốt đẹp và khoẻ mạnh cho những người mới nhập cư từ Đông Nam Á và những người từ Á Châu chưa được hưởng đủ quyền lợi hiện đang sinh sống tại vùng Dallas-Fort Worth (DFW) qua các chương trình giáo dục, sức khoẻ, y tế, và xã hội.

Colorful World Foundation
@Medical Clinic
1700 W. Pioneer Dr.
Irving , TX 75061.
Xin Ủng Hộ


​​Trung Tâm Từ Thiện Thế Giới Muôn Màu là một tổ chức công cộng từ thiện phi vụ lợi.  Trung Tâm Từ Thiện Thế Giới Muôn Màu còn được gọi là Colorful World Foundation.  Trung Tâm Từ Thiện Thế Giới Muôn Màu (Colorful World Foundation) được thành lập và điều khiển bởi niềm đam mê và sự đóng góp của nhiều tình nguyện viên.  Hướng nhìn của chúng tôi là tạo ra một tổ chức xã hội và y tế vững chắc bao gồm một chương trình nối vòng tay lớn và một chương trình điều hướng giao diện để hỗ trợ từng cá nhân tiếp nhận các dịch vụ và tài trợ khác.  Những cá nhân này bao gồm người mới nhập cư, trẻ mồ côi, người nghèo khổ, trẻ em và người cao niên, và những cựu chiến binh ở khu vực DFW.  Hơn nữa, Trung Tâm Từ Thiện Thế Giới Muôn Màu (Colorful World Foundation) sẽ hỗ trợ và cộng tác với các tổ chức từ thiện và các tổ chức công cộng khác ngõ hầu kết nối tất cả những cá nhân đó, không những chỉ trong vùng DFW, mà còn từ khắp nơi trên thế giới trong mục đích duy trì văn hoá và làm cho con người tương tác tốt hơn với xã hội về các điều kiện và khả năng mới.

TTT Thế Giới Muôn Màu (Colorful World Foundation) sẽ làm việc với các giá trị đạo đức cao, với lòng yêu thương và giàu tình cảm để hoàn thành lời cam kết của chúng tôi là mang đến một đời sống tốt đẹp. TTT Thế Giới Muôn Màu (Colorful World Foundation) sẽ bày ra các lớp tập thể dục nhẹ như Tai Chi, thiền định, về chăm sóc sức khoẻ, về phương pháp dinh dưỡng, và các phép chữa bệnh khác. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp miễn phí chích ngừa và giáo dục về sức khoẻ hoặc y tế qua sự thảo luận miễn phí của chúng tôi cũng như một loạt bài giảng giúp nâng cao sự hiểu biết của những cá nhân trên. Ngoài ra, chúng tôi sẽ hỗ trợ hoặc ủng hộ những cá nhân đó với các dịch vụ xã hội của chúng tôi.

TTT Thế Giới Muôn Màu (Colorful World Foundation) sẽ có một chương trình nối vòng tay lớn ở vùng Đông Nam Á nhằm loại trừ bệnh cùi ở vùng này. Chương trình nối vòng tay lớn này bao gồm các chương trình giáo dục, sức khoẻ, y tế, phòng bệnh, cứu trợ, và điều trị. Chương trình nối vòng tay lớn của chúng tôi cũng sẽ cung cấp các phương kế dễ dãi cho những trẻ em không có phương tiện đi học vì nghèo khó.

Ngoài ra, TTT Thế Giới Muôn Màu (Colorful World Foundation) sẽ làm việc với các nhóm chủng tộc và dân tộc khác để xây dựng một đời sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. TTT Thế Giới Muôn Màu (Colorful World Foundation) là một tổ chức công cộng phi vụ lợi và phi chính trị 501(c)(3) với mục tiêu phục vụ, củng cố, và kết hợp những sắc dân từ vùng Đông Nam Á ở trên toàn thế giới có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hơn nữa, một khi Trung Tâm Từ Thiện bành trướng, chúng tôi hy vọng mở rộng dịch vụ của chúng tôi trong các cộng đồng khác, và đi truyền bá ở các nước ngoài.

 MUỐN ĐÓNG GÓP: 
TTT Thế Giới Muôn Màu (Colorful World Foundation) là một tổ chức phi vụ lợi 501(c)(3) phục vụ hữu hiệu cho một đời sống tốt đẹp như đã đề cập trong sứ mệnh của chúng tôi. Các nhân viên, ban giám đốc và cố vấn không nhận thù lao. Vậy xin vui lòng đóng góp vì sự đóng góp của bạn sẽ cho chúng tôi sự khởi đầu mà chúng tôi cần trong khi chúng tôi tiếp tục thực hiện kế hoạch gây quỹ gần đây. Đồng thời, sự đóng góp hoặc tài trợ của bạn cũng sẽ có lợi cho bạn vì đóng góp của bạn sẽ được trừ thuế vì chúng tôi là tổ chức từ thiện phi vụ lợi 501(c)(3).  Bạn có thể đóng góp chi phiếu, tiền mặt, hoặc ngân phiếu bằng cách gửi qua bưu điện hoặc đưa tay đến văn phòng của chúng tôi. Vui lòng viết chi phiếu cho "CWF" và gửi về: