ÂN NHÂN ỦNG HỘ
ÂN NHÂN ỦNG HỘ
GHI DANH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH

Các Lớp Học, ​Lớp Vi Tính, Lớp Anh Văn ESL


CẦN TÌNH NGUYỆN VIÊN:

1. Physicians/Pharmacists

2. Giảng viên ESL (Phải biết nói cả tiếng Việt và tiếng Anh) 

​3. Giảng viên cho Basic Computer Usage (Phải biết nói cả tiếng Việt và tiếng Anh)

4. RN, LVN/LPN, MA 

5. Bất cứ ai có trái tim ấm áp và mong muốn tình nguyện đều được chào đón

Hy Vọng là quản lý trạm của đài truyền hình VIETV khu vực Dallas và Fort Worth. Cô cũng là người sáng lập và giám dốc của Trung Tâm Từ Thiện Viet Hope International.


XIN ÂN NHÂN ỦNG HỘ TGMM, 
MUA TREN MANG:
​ www.shop.com/cwfshop

Xin Liên Lạc:

Các Dịch Vụ Xã Hội (Kimmie)
817-617-6167
​KimmieN.colorful@gmail.com

Thông Tin Chung (Sophie)
972-697-9996
info2.colorful@gmail.com


Tuyển Dụng Tình Nguyện Viên (PhiThy)
469-443-6456
PhiThy.colorful@gmail.com