XIN ÂN NHÂN ỦNG HỘ TGMM, 
MUA TREN MANG:
​ www.shop.com/cwfshop

ÂN NHÂN ỦNG HỘ
ÂN NHÂN ỦNG HỘ
GHI DANH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH

Các Lớp Học, ​Lớp Vi Tính, Lớp Anh Văn ESL


CẦN TÌNH NGUYỆN VIÊN:

1. Physicians/Pharmacists

2. Giảng viên ESL (Phải biết nói cả tiếng Việt và tiếng Anh) 

​3. Giảng viên cho Basic Computer Usage (Phải biết nói cả tiếng Việt và tiếng Anh)

4. RN, LVN/LPN, MA 

5. Bất cứ ai có trái tim ấm áp và mong muốn tình nguyện đều được chào đón

Xin Liên Lạc:

Các Dịch Vụ Xã Hội (Kimmie)
817-617-6167
​KimmieN.colorful@gmail.com

Thông Tin Chung (Sophie)
972-697-9996
info2.colorful@yahoo.com


Tuyển Dụng Tình Nguyện Viên (PhiThy)
469-443-6566
PhiThy.colorful@yahoo.com